Tag

#presbiope

Najčešći problemi s vidom

ŠTA JE MIOPIJA?

Miopija je problem vida uzrokovan "predugim" okom, što znači da je udaljenost između rožnjače i mrežnjače prevelika. U takvim slučajevima slika se formira ispred mrežnjače što znači da miopi imaju problema sa gledanjem predmeta na većoj udaljenosti a ne bližih. Što je osoba kratkovida više se mora približiti objektu da bi videla jasnije.