PRAVNO OBAVEŠTENJE, USLOVI I ODREDBE

I. PRAVNO OBAVEŠTENJE

Ova veb stranica (u daljem tekstu  “stranica”) je objavljena od strane Essilor Optics d.o.o. (u daljem tekstu Essilor), sa sedištem u ulici Tabanovačka 27, 11000 Beograd, Srbija, s matičnim brojem 080251065.

II. USLOVI KORIŠĆENJA

Pristup veb stranici i korišćenje svojih sadržaja je podložno uslovima utvrđenim u nastavku. Pristupom na veb stranicu, smatra se da je posetilac nepovratno prihvatio ove uslove korišćenja, te se složio da ih se pridržava. Ako posetilac ne prihvata ove uslove, njegov jedini pravni lek je da prekine korišćenje veb stranice.

Ova veb stranica i svi materijali, tekst, kod, sadržaj, softver, grafika, fotografije , ilustracije, umetnička dela , formati, datoteke, uređaji i linkovi sadržani na njoj ili povezani sa njom (zajedno «Sadržaj») zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim intelektualnim pravima u vlasništvu ili koje imaju odobrenje za Essilor.

Svako pristupom ovoj veb stranica ima pravo da pregleda bilo koji deo za privatne i lične upotrebe. Međutim, sadržaj se ne sme koristiti ili reprodukovati (u celosti ili delimično) u bilo koje druge svrhe, uključujući, bez ograničenja, na bilo kojoj drugoj veb lokaciji ili publikaciji ili u vezi sa njim, niti za direktnu komercijalnu korist.

Predmet u smislu niže, Essilor preduzima korake kako bi se osiguralo da su informacije kojima su pristupili putem veb stranice precizne i up-to-date, ali ne može dati nikakvu garanciju ili jamstvo u pogledu tačnosti, pravovremenosti i potpunosti od bilo koje informacije ili materijala koji se pojavljuje na njemu. Essilor zadržava pravo ispraviti sadržaj Internet stranice u bilo kom trenutku bez prethodne najave i bez odgovornosti.

Essilor ne može biti odgovoran za:

  • Svaku netačnost ili propust u vezi sa informacijama ili materijalima koje na veb lokaciji pruža treća strana.
  • Svaku nemogućnost da se pristupi veb stranici zbog treće strane, akta ili radnje.

Posetilac ovim potvrđuje da pristup na veb stranici može biti prekinut u bilo koje vreme od strane Essilor za održavanje, sigurnost, ili iz bilo kog drugog tehničkog razloga. Essilor neće biti odgovoran ako je iz bilo kog razloga veb stranica nedostupna u bilo koje vreme ili na bilo koji period.

Hipertekst linkovi na veb stranici (drugim veb stranicama kojima upravlja Essilor) mogu jedino biti uključeni uz prethodnu pisanu saglasnost iz Essilor, koji može biti zadržan u bilo kom trenutku. Essilor nije odgovoran za sadržaj takvih stranica. 

Essilor ovim putem obaveštava posetioce da ti opštii uslovi mogu biti modifikovani u bilo koje vreme. Odmah čim su prikazani na internetu, svaki posetilac koji pristupi veb stranici se smatra da je prihvatio izmene bez ograničenja.To je, dakle, odgovornost posetioca da pročita ove uslove i odredbe prethodnih za pregledanje veb stranice.

Virtuelno isprobavanje, FittingBox 

Prilikom korišćenja virtuelnog isprobavanja (VTO), Essilor International zahteva da aktivirate kameru uređaja. Klikom na "Ovlasti" pristajete da aktivirte kameru uređaja kako biste u potpunosti isprobali alat. Imajte na umu da kada se koristi VTO -a, Essilor International ili pružalac usluga FittingBox ne prikupljaju i ne obrađuju nikakve lične, zdravstvene ili biometrijske podatke. Ne čuvaju se slike ili videozapisi.