OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI PODATKA

www.essilor.rs

Prema ovom Obaveštenju o privatnosti podataka, mi, Essilor Optics d.o.o. , vas obaveštavamo šta su podaci o ličnosti (personal data), koje prikupljamo kada posetite našu web stranicu ili koristite naše usluge, zašto ih prikupljamo, i šta mi radimo sa njima. Podaci o ličnosti podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na vas, posebno vaše ime i kontakt podatke kao što su kućna adresa, broj telefona ili e-mail adresa.

Molimo vas da odvojite vreme da pažljivo pročitate ovo obaveštenje o privatnosti podataka. Vrlo je važno da u potpunosti razumete kako obrađujemo Vaše lične podatke i kako štitimo vašu privatnost. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih podataka, naravno možete nas kontaktirati koristeći dole navedene kontakt podatke: 

Naši podaci za kontakt su: Essilor Optics d.o.o., Tabanovačka 27, 11000 Beograd.  

 LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
Podaci koje prikupljamo kada posetite našu web stranicu

Kada pristupate našim stranicama, mi automatski prikupljamo i skladištimo neke vaše podatke u naše server logove i na kolačiće, koji su male datoteke koje mi šaljemo na računar kada posetite našu web stranicu.

Ti podaci nam ne dopuštaju da vas direktno identifikujemo. Ipak, beležimo podatke prema vašim aktivnostima na našoj web stranici, kao što su stranice kojima ste pristupali, datum i vreme kada ste pristupali ovim stranicama, vašim upitima za pretraživanje informacija na vašem uređaju (model hardvera, operativnog sistema, jedinstveni identifikator uređaja, adresa internetskog protokola, postavke hardvera, vrsta pretraživača, jezik pretraživača), datum i vreme vašeg zahteva i URL preporuke.

Davanje vaših ličnih podataka nije potrebno ako samo želite da posetite našu web stranicu. To znači da možete odbiti da prihvatite kolačiće odgovarajućom  konfiguracijom vašeg web pretraživača (za više informacija pogledajte odeljak "pomoć " vašeg web pretraživača). Međutim, odbijanje kolačića verovatno može poremetiti vašu navigaciju na našim web stranicama, posebno sprečavanje u pristupu  određenih delova.

Podaci koje prikupljamo kad se prijavite ili kada naručite proizvode 

Neke usluge ponuđene na našoj web stranici zahtevaju da se prijavite . Ako želite da koristite ove usluge, zamolićemo vas da nam dostavite lične podatke . Molimo da nam dostavite tačne podatke i obavestite nas ako vaše podatke treba ažurirati. Ako nam ne dostavite  potpune i tačne podatke, ili ako nas ne obavestite da vaše podatake treba ažururati, mi  nećemo biti u mogućnosti da Vam ponudimo usluge koje tražite .

 • Podaci za identifikaciju, uključujući vaše ime, telefonski broj, e-adresu , poslovnu adresu, prijavu i lozinku itd.
 • IT podaci, uključujući podatke koji se odnose na vaše pregledanje naše web stranice, kao što su stranice kojima ste pristupili, datum i vreme pristupa tim stranicama, vaši upiti za pretraživanje, podaci na vašem uređaju (model hardvera, verzija operativnog sistema, jedinstveni identifikatori uređaja, Internet adresa protokola, postavke hardvera, vrsta pretraživača, jezik pretraživača), datum i vreme vašeg zahteva i URL preporuke.
KAKO KORISTIMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO?

Vaše lične podatke koristimo samo u granicama odobrenim zakonima i propisima. Ponekad možemo koristiti vaše lične podatke jer tako zahtevaju  zakoni i propisi. U svakom slučaju, ne donosimo mehaničke odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi koja može proizvesti pravne učinke za Vas, ili slično znatno uticati na vas.

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe: 

 • Mi koristimo  vaše lične podatke (i) kako bismo mogli da obradimo vaše zahteve, (ii) kako bi se omogućio online sastanak sa optikom i (iii) za komunikaciju, animacije i svrhe komercijalne promocije. Te se upotrebe zasnivaju na vašem pristanku, kao i na našem legitimnom interesu.
 • Koristimo vaše IT podatke da bi nam omogućili (i) da vas identifikujemo i pružimo vam najbolje iskustvo kada posetite našu web stranicu, (ii) da bismo prebrojali broj krajnjih korisnika koji posete našu web stranicu i analizirali statistiku koja se odnosi na njihovo pregledanje i (iii) za poboljšanje naše web stranice. Ta korišćenja se zasnivaju na vašem pristanku, kao i na našem legitimnom interesu.
KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO?

Period na koji skladištimo vaše lične podatke prikazan je u tabeli ispod:

Kategorija data (podaci)Period zadržavanja
Identifikacija podatakane duže od 3 godine
ID podacine duže od 12 meseci

 

 KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Imamo uspostavljene mere za zaštitu vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja, uključujući , bez ograničenja , sledeće mere :

 • Sprovodimo i održavamo usavršene, tehničke mere kako bismo osigurali da se vaši lični podaci evidentiraju i obrađuju u potpunoj poverljivosti i sigurnosti;
 • Mi sprovodimo i održavamo ograničenja  pristupu vašim ličnim podacima, a na monitoringu pristup, korišćenje i prenos ličnih podataka;
 • Svi naši zaposleni koji imaju pristup vašim ličnim podacima moraju sklopiti sporazume o neotkrivanju ili slične ugovore koji im nameću obavezu poštovanja zahteva za privatnost i poverljivost vaših podataka;
 • Zahtevamo od svih poslovnih partnera i trećih davaoca usluga sa kojima možemo deliti vaše lične podatke da se pridržavaju svih primenjivih zahteva za privatnost i poverljivost podataka;
 • Redovno pružamo obuku o privatnosti podataka našim zaposlenima i trećim stranama koje imaju pristup ličnim podacima .
VAŠA PRAVA

Prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, imate pravo na :

 • Pristup, ispravak i / ili brisanje vaših ličnih podataka;
 • Ograničenje ili prigovor na njihovu obradu;
 • Reći nam da više ne želite da primate marketinške informacije;
 • U nekim okolnostima zatražite da se određeni vaši lični podaci prenesu na vas ili na treću stranu;
 • U meri u kojoj se naša obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašem pristanku, možete povući svoj pristanak, bez uticaja na zakonitost naše obrade po osnovu vašeg pristanka pre njegovog povlačenja.
 IZMENE OVOG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Redovno proveravamo da li poštujemo naše Obaveštenje o privatnosti , posebno kako bismo osigurali da je u skladu sa novim zakonima i propisima koji se odnose na zaštitu podataka.

VIRTUELNO ISPROBAVANJE, FITTINGBOX

Prilikom korišćenja virtuelnog isprobavanja (VTO), Essilor International zahteva da aktivirate kameru uređaja. Klikom na "Ovlasti" pristajete da aktivirte kameru uređaja kako biste u potpunosti isprobali alat. Imajte na umu da kada se koristi VTO -a, Essilor International ili pružalac usluga FittingBox ne prikupljaju i ne obrađuju nikakve lične, zdravstvene ili biometrijske podatke. Ne čuvaju se slike ili videozapisi.