POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Na temelju ovog članka obaveštavamo vas koje vaše lične podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i šta sa njima činimo. Vaši lični podaci označavaju sve podatke koji se odnose na vas, posebno vaše ime i kontakt podaci.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na kontakt podatke:

- Essilor optcs d.o.o. Tabanovačka 27, Beograd
- e-mail adresa: office@essilor.rs

Pružanje vaših ličnih podataka potrebno je za omogućavanje vašeg pristupa i korišćenja web stranice. Zahvaljujemo što ste nam pružili potpune i tačne podatke i što ste nas obavestili ako vaše podatke treba ažurirati.

Vaše lične podatke koristimo samo u granicama dopuštenim zakonima i drugim propisima. Ponekad ćemo koristiti vaše lične podatke jer smo to dužni da činimo na temelju zakona i propisa. U svakom slučaju ne donosimo nikakve automatizovane odluke bazirane na automatskoj obradi koje mogu proizvesti pravne učinke koji se odnose na vas ili uticaj na sličan način na vas.

Vaše lične podatke koristimo samo kako bismo vam omogućili pristup i korišćenje web stranice.

Vaši lični podaci prikupljaju se i obrađuju za našu isključivu ličnu upotrebu. Vaše lične podatke prosledićemo našim internim službama i osoblju samo na temelju potrebnog poznavanja istih. Obaveštavamo vas da vaše lične podatke ne prosleđujemo kompanijama, organizacijama, javnim ustanovama ili pojedincima izvan Essilor optics d.o.o.

Prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, imate pravo:

- na pristup, ispravak i/ili brisanje vaših ličnih podataka;
- na ograničenje ili prigovor na njihovu obradu;
- da nam kažete da ne želite da primate marketinške informacije;
- u meri u kojoj se naša obrada vaših ličnih podataka temelji na vašem pristanku, povući svoj pristanak, bez uticaja na zakonitost naše obrade na temelju vašeg pristanka pre njegovog povlačenja.