Privredno društvo:

ESSILOR OPTICS d.o.o.

Nadležni sud: 

Privredni sud Beograd 

Matični broj:

 20166037

PIB:

104438665

Sedište/adresa: 

Tabanovačka 27, Beograd 

Osnovni kapital: 

34.073.280,00 RSD 

Osnivači/članovi društva: 

Poslovno ime:

ESSILOR INTERNATIONAL 

Matični broj:

439 769 654 

Država:

Francuska

Adresa:

Rue de Paris 147, Charenton-le-Pont

Udeo:

100,00000000 %