ESSILOR GARANCIJA KVALITETA I 100% ZADOVOLJSTVA

ESSILOR GARANCIJA KVALITETA I 100% ZADOVOLJSTVA

Essilor svojim partnerima pruža garanciju na kvalitet isporučenog proizvoda, prilagodjavanje na dizajn proizvoda i sigurnost od mehaničkih oštećenja uz dodatnu uslugu kupovine novog para sočiva sa popustom od 75% u okviru dve godine trajanja garancije. Detaljan opis i uslovi garancije su u nastavku.

Essilor garancija kvaliteta

Essilor garantuje autentičnost svojih proizvoda. Pruža garanciju na nedostatke na sočivima za naočare koji su nastali tokom proizvodnje, u materijalu i na njihovom sloju. Ova garancija traje 2 godine, a posebno za sočivo Crizal ili Optifog sloj važi 3 godine. Garancija za Transitions fotoosetljiva sočiva tj. njihova fotoosetljiva svojstva važi 2 godine. Reklamirana sočiva se mogu zameniti za druga sočiva iste dioptrije, istog materijala i sloja.

Obavezno skrenite pažnju svojim klijentima kako da na pravilan način koriste svoje naočare, kao i na Uputstvo za korištenje koje isporučujemo uz sva sočiva sa Crizal doradom.

Garancija se može realizovati uz prikaz broja računa za isporučena sočiva ili torbicu i ispunjenog obrasca za reklamacije.

Ostale važne informacije:

 • Ne važi za zamenu sočiva za naočare koja su oštećena mehaničkim putem i nepravilnim održavanjem.
 • U slučaju da sočiva za naočare nisu naručena u paru garancija važi za svako sočivo posebno.
 • U slučaju naručivanja samo jednog sočiva, ne možemo garantovati istu baznu zakrivljenost sočiva, boju antirefleksnog sloja i intenzitet zatamnjivanja kod fotoosetljivih sočiva.

Essilor garancija prilagodjavanja na Varilux sočivo

Varilux garancija kvaliteta i zadovoljstva uključuje i dodatnu sigurnost na prilagodjavanje. Prilagodjavanje na ova sočiva je jednostavno i brzo, ali ukoliko se u periodu od 60 dana klijent ne privikne na svoja VARILUX® progresivna sočiva, Essilor nudi zamenu za dva para monofokalnih sočiva ili par bifokalnih sočiva istog materijala, dioptrije i dorade. Razlika u ceni se ne doplaćuje i ne vraća.

Ostale važne informacije:

 • Ne uključuje garanciju na okvir i troškove usluga. U ponudi Varilux 1+1 (dva para sočiva po ceni jednog), garancija prilagodjavanja važi za samo jedan, kupljeni par sočiva.

Essilor premium garancija zadovoljstva

 • Essilor Premium Garancija zadovoljstva predstavlja dodatnu mogućnost za sigurnost svih Essilor brendiranih monofokalnih i progresivnih sočiva.
 • Garancija važi 2 godine od datuma kupovine i može biti iskorišćena u slučaju bilo kakvog mehaničkog oštećenja (grebanje, pucanje, lom i dr.), uz uslov prikaza plastične kartice sa podacima o proizvodu i vraćanje oštećenog.
 • U slučaju da se kupljeni par Essilor sočiva na bilo koji način ošteti u garantnom roku od 2 godine, novi par sočiva dobijate sa popustom od 75%.
 • Zamenski par sočiva mora biti ista vrsta proizvoda (isti indeks loma, dioptrija, dorada, boja), a njihova cena se određuje prema važećem katalogu proizvoda (dodatni popusti ne važe)
 • U slučaju da Essilor ne može da isporuči identičan proizvod, klijentu će biti ponuđen sličan proizvod istog cenovnog ranga. Ukoliko se klijent odluči za skuplji proizvod, navedeni popust se odnosi na cenovni rang sočiva na koje se garancija odnosi, a razliku u ceni u potpunosti plaća kupac.
 • Može se iskoristiti jednokratno, za par sočiva na koji se odnosi, ne uključuje garanciju na okvir ni troškove usluga, a može se iskoristiti i kod oštećenja samo jednog sočiva i naknadno, drugog sočiva.

 

Da bi se popust iskoristio, klijent treba da isporuči optici:

 • Oštećeno sočivo ili sočiva
 • Karticu sa podacima o proizvodu ili račun